Rabu, 21 Maret 2012

NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2011/2012

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RA'AS
SDN KETUPAT I NO.07
Jln. Raya Ketupat Desa Ketupat Kecamatan Ra'as kabupaten Sumenep


DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012


NOMOR NAMA L/P NILAI JUMLAH NILAI KETERANGAN
URUT INDUK PESERTA PAI PKn B.Ind. Mtmtk IPA IPS SBK PJOK B. Mad. B.Ing. NILAI RT-RT
1 2061 1 Risqi Mahenra L 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 6.00 5.00 6.00 7.00   54.00 6.00  
2 2067 2 Shalsabela Oktavianis P 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00   59.00 6.56  
3 2068 3 lailatul Jannah P 7.00 5.50 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 6.00 6.00   54.50 6.06  
4 2070 4 Anfre Siyanto L 5.00 7.00 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 7.00 7.00   58.00 6.44  
5 2071 5 Nurul Qamariyah P 6.50 7.00 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 7.00 5.50   57.50 6.39  
6 2072 6 Putri Nabila P 6.00 5.00 5.00 7.00 6.00 5.00 7.00 5.00 7.00   53.00 5.89  
7 2075 7 Sofiyana P 7.00 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00   61.50 6.83 I
8 2077 8 Hafidatus Zahratun Nisak P 6.00 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 6.00 5.00 5.00   52.00 5.78  
9 2084 9 Dini Andriyani P 6.00 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00   59.00 6.56  
10 2085 10 Anggi Prayoga L 6.00 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 7.00 5.50 6.00   56.00 6.22  
11 2086 11 Ayu Safitri P 7.00 5.00 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 6.00 5.00   53.00 5.89  
12 2087 12 Susanti P 7.00 6.50 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 7.00 7.00   59.50 6.61 III
13 2088 13 Noris Dayanti P 6.00 6.00 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 7.00 5.50   56.00 6.22  
14 2089 14 Ahmad Farid L 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 5.00 7.00 5.00 7.00   56.00 6.22  
15 2090 15 Firdausi L 6.00 6.00 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50 6.00   58.50 6.50  
16 2091 16 Nur' Aini P 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.50 7.00 6.00 5.00   53.50 5.94  
17 2092 17 Mohammad Holil L 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 6.00 5.00 7.00 7.00   55.00 6.11  
18 2093 18 Rosa Hermawati P 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 7.00 7.00 6.00 6.00   58.00 6.44  
19 2095 19 Zainullah L 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 7.00 5.50 6.00 6.00   56.00 6.22  
20 2096 20 Ahmad Sulaiman L 5.00 7.00 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 6.00 5.00   53.00 5.89  
21 2097 21 Milawati P 6.50 7.00 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 7.00 6.00   58.50 6.50  
22 2098 22 Zainur Rafiqi L 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 7.00 5.50   55.00 6.11  
23 2099 23 Hasanah P 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 5.00 7.00 5.00 7.00   56.00 6.22  
24 2094 24 Nurul Fitriyah P 6.00 6.00 6.50 7.00 6.50 6.00 7.00 6.50 7.00   58.50 6.50  
25 2100 25 Rahmawati P 7.00 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 6.00 5.00 5.00   53.00 5.89  
26 2101 26 Febriyanto L 7.00 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00   60.00 6.67 II
27 2102 27 Mohammad Safir Karimuddin L 6.00 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 7.00 5.50 7.00   57.00 6.33  
28 2103 28 Ulfatul Hasanah L 6.00 5.00 7.00 6.00 5.00 7.00 5.00 7.00 6.00   54.00 6.00  
29 2104 29 Mohammad Nurfaizin l 7.00 6.50 6.00 6.50 7.00 6.00 6.50 6.00 6.00   57.50 6.39  
30 2105 30 Mohammad Ardiyansah L 6.00 6.00 5.00 6.00 6.50 7.00 6.00 5.00 6.00   53.50 5.94  
                                   
                                   
                                   
JUMLAH KUMOLATIF   191.00 187.00 184.00 187.00 187.00 188.00 190.00 185.50 186.50   1686.00    
NILAI RATA-RATA KELAS   6.37 6.23 6.13 6.23 6.23 6.27 6.33 6.18 6.22   56.20    Mengetahui


Ketupat, 18 Maret 2012
Kepala SDN Ketupat I


Wali Kelas I


NYOTO , S.Pd. SD


MIFTAHUL ULUM AS, S.Pd. Jas.
NIP. 196203021982011008


NIP. 19790901 200901 1 006PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RA'AS
SDN KETUPAT I NO.07
Jln. Raya Ketupat Desa Ketupat Kecamatan Ra'as kabupaten Sumenep


DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012


NOMOR NAMA L/P NILAI JUMLAH NILAI KETERANGAN
URUT INDUK PESERTA PAI PKn B.Ind. Mtmtk IPA IPS SBK PJOK B. Mad. B.Ing. NILAI RT-RT
1 2031 31 Idayati P 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 7.00 5.50 6.50 7.00   57.50 6.39  
2 2037 32 Novita Sari P 5.00 7.00 6.00 5.00 7.00 5.00 7.00 6.00 5.00   53.00 5.89  
3 2039 33 Sandi L 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00   61.00 6.78  
4 2042 34 Husnol Khotimah P 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 6.00 5.00 6.00 6.50   53.50 5.94  
5 2053 35 Jamil L 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00   61.00 6.78  
6 2054 36 Nur Khalis L 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 7.00 5.50 6.50 7.00   57.50 6.39  
7 2057 37 Zainuri L 5.00 7.00 6.00 5.00 7.00 5.00 7.00 6.00 5.00   53.00 5.89  
8 2058 38 Mauluddin Hanif L 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00   61.50 6.83 III
9 2073 39 Royatul Khoiriyah P 6.00 5.00 6.00 6.50 7.00 6.00 5.00 6.00 6.50   54.00 6.00  
10 2074 40 Yusyurdi L 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00   65.00 7.22 II
11 2078 41 Faqi Bahroni L 7.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 8.00 7.00 8.00   68.00 7.56 I
12 2106 42 Misbahul Arifin L 7.00 5.50 7.00 7.00 5.00 7.00 5.50 7.00 7.00   58.00 6.44  
                                   
JUMLAH KUMOLATIF   77.00 76.50 77.00 80.00 78.50 77.50 76.50 78.00 82.00   703.00    
NILAI RATA-RATA KELAS   6.42 6.38 6.42 6.67 6.54 6.46 6.38 6.50 6.83   58.58    Mengetahui


Ketupat, 18 Maret 2012
Kepala SDN Ketupat I


Wali Kelas II


NYOTO , S.Pd. SD


SUNARWADI, S.Pd.SD
NIP. 196203021982011008


NIP. 19670408 1990 091001

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RA'AS
SDN KETUPAT I NO.07
Jln. Raya Ketupat Desa Ketupat Kecamatan Ra'as kabupaten Sumenep


DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012


NOMOR NAMA L/P NILAI JUMLAH NILAI KETERANGAN
URUT INDUK PESERTA PAI PKn B.Ind. Mtmtk IPA IPS SBK PJOK B. Mad. B.Ing. NILAI RT-RT
1 2020 43 Nur Syarifah P 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 6.00   61.50 6.83  
2 2021 44 Yuli Asiska P 6.00 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00   58.50 6.50  
3 2023 45 Isbahsyah P 5.50 6.00 5.00 5.50 6.00 5.00 6.50 7.00 7.00   53.50 5.94  
4 2024 46 Haeril Chandra L 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00   64.00 7.11 III
5 2026 47 Moyassirah P 7.00 7.00 5.00 7.00 7.00 5.00 5.50 6.00 6.50   56.00 6.22  
6 2028 48 Miftahul Horri L 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 6.50   59.50 6.61  
7 2030 49 Andi L 6.00 7.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.50 7.00 6.00   57.50 6.39  
8 2040 50 Shella Isdarini P 6.50 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 6.00 5.00 6.50   55.50 6.17  
9 2048 51 Fatahul Alim L 6.00 5.00 7.00 6.00 5.00 7.00 7.00 8.00 6.00   57.00 6.33  
10 2049 52 Rose Arizka P 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 6.00   61.50 6.83  
11 2050 53 Bambang Hariyanto L 7.00 6.00 5.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00   57.00 6.33  
12 2052 54 Hofifatus Zakiyah P 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00   65.00 7.22 II
13 2055 55 Hairillah L 7.00 7.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00   66.00 7.33 I
14 2056 56 Rudi Prandana L 6.50 7.00 5.50 7.00 7.00 5.00 5.50 6.00 6.50   56.00 6.22  
15 2065 57 Hafidatur Rofi'ah P 6.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50   59.50 6.61  
16 2066 58 Asmina P 6.00 7.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.50 7.00 6.00   57.50 6.39  
17 2083 59 Ramadan L 6.00 6.00 7.00 6.50 7.00 5.50 6.00 5.00 6.50   55.50 6.17  
JUMLAH KUMOLATIF   110.00 111.00 109.00 109.50 117.00 109.00 111.50 113.00 111.00   1001.00    
NILAI RATA-RATA KELAS   6.47 6.53 6.41 6.44 6.88 6.41 6.56 6.65 6.53   58.88    Mengetahui


Ketupat, 18 Maret 2012
Kepala SDN Ketupat I


Wali Kelas III


NYOTO , S.Pd. SD


SURAJI, S.Pd.SD
NIP. 196203021982011008


NIP. 19670715 1990 091 001PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RA'AS
SDN KETUPAT I NO.07
Jln. Raya Ketupat Desa Ketupat Kecamatan Ra'as kabupaten Sumenep


DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012


NOMOR NAMA L/P NILAI JUMLAH NILAI KETERANGAN
URUT INDUK PESERTA PAI PKn B.Ind. Mtmtk IPA IPS SBK PJOK B. Mad. B.Ing. NILAI RT-RT
1 1996 60 Hormaida P 6.00 6.50 6.00 6.00 5.50 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 59.00 5.90  
2 2000 61 Elisatun P 6.00 6.00 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50 6.00 6.00 6.00 61.50 6.15  
3 2007 62 Holifatul Romla P 6.50 6.00 6.50 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00 62.00 6.20  
4 2012 63 Afifuddin L 8.00 7.00 7.50 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 71.00 7.10 I
5 2018 64 Tuturi Handayani P 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 56.00 5.60  
6 2019 65 Elvin Qurratul Ainiyah P 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 61.50 6.15  
7 2020 66 Srihartatik P 7.00 6.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 6.00 67.00 6.70  
8 2025 67 Laila Rizqiya P 7.00 6.50 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 66.50 6.65  
9 2027 68 Arisanti P 6.00 6.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 61.50 6.15  
10 2029 69 Unnaila P 7.00 6.50 6.00 7.00 6.50 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 64.00 6.40  
11 2032 70 Fathor Rahman L 6.00 6.00 6.50 6.50 6.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.00 62.50 6.25  
12 2034 71 Yesseana Khafifah P 6.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.00 5.00 7.00 7.00 6.00 62.50 6.25  
13 2035 72 Zubaidah P 6.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 62.50 6.25  
14 2036 73 Kadarisman P 6.50 6.00 6.00 7.00 6.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 62.00 6.20  
15 2041 74 Abdul Haqqi L 7.50 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 70.00 7.00 III
16 2043 75 Ahmad Risqi L 6.50 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 61.50 6.15  
17 2079 76 Sulfa Seti P 6.50 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.50 6.00 6.00 6.00 62.00 6.20  
18 2080 77 Andiyanti L 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 6.00 70.50 7.05 II
                                   
JUMLAH KUMOLATIF   118.50 113.00 115.50 119.00 114.50 114.50 115.00 114.00 111.50 108.00 1143.50    
NILAI RATA-RATA KELAS   6.58 6.28 6.42 6.61 6.36 6.36 6.39 6.33 6.19 6.00 63.53    Mengetahui


Ketupat, 18 Maret 2012
Kepala SDN Ketupat I


Wali Kelas IV


NYOTO , S.Pd. SD


ABUL CHAIR, S.Pd.I
NIP. 196203021982011008


NIP. 197203142009011007PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RA'AS
SDN KETUPAT I NO.07
Jln. Raya Ketupat Desa Ketupat Kecamatan Ra'as kabupaten Sumenep


DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 

NOMOR NAMA L/P NILAI JUMLAH NILAI KETERANGAN
URUT INDUK PESERTA PAI PKn B.Ind. Mtmtk IPA IPS SBK PJOK B. Mad. B.Ing. NILAI RT-RT
1 1987 78 Ahmad Zainuri L 6.00 5.00 6.00 8.50 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00 6.00 65.50 6.55  
2 1990 79 Rafika P 9.00 8.00 8.00 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 73.50 7.35 I
3 1991 80 Ramadhan L 5.00 7.00 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 6.00 6.00 64.00 6.40  
4 1992 81 Firdatul Ula P 5.00 5.00 8.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00 6.00 63.00 6.30  
5 1993 82 Andriynti P 8.00 8.00 5.00 5.50 6.00 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 65.00 6.50  
6 1997 83 Agung Asulhan L 6.00 5.00 8.50 7.00 7.00 8.00 6.00 6.50 7.00 7.00 68.00 6.80  
7 2001 84 Aprilidya Safitri P 7.00 8.50 5.00 7.00 7.00 5.00 5.50 6.00 6.50 6.00 63.50 6.35  
8 2006 85 Maufiratul Ulfa P 5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 5.50 6.00 6.50 6.00 7.00 60.00 6.00  
9 2008 86 Dicky Rofly L 8.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.00 5.00 64.00 6.40  
10 2009 87 Herlin Juliyanti P 5.00 5.50 6.00 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 61.00 6.10  
11 2013 88 Dauril Rohelli L 8.50 6.00 8.50 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00 6.00 6.50 69.50 6.95 III
12 2015 89 Rufika P 5.00 7.00 6.00 6.50 7.00 7.00 5.50 6.00 6.00 7.00 63.00 6.30  
13 2046 90 Siti Komariya P 6.00 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 6.00 6.00 7.00 65.00 6.50  
14 2047 91 Eka Sayani P 6.00 8.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00 6.00 7.00 66.00 6.60  
15   92 Agus Saputra L 6.00 5.00 5.50 6.00 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 62.00 6.20  
16 2107 93 Ilatul Munawara P 8.00 8.50 7.00 7.00 8.00 6.00 6.50 7.00 7.00 7.00 72.00 7.20 II
                                   
JUMLAH KUMOLATIF   103.50 102.50 104.50 106.50 105.50 104.00 104.00 106.50 103.50 104.50 1045.00    
NILAI RATA-RATA KELAS   6.47 6.41 6.53 6.66 6.59 6.50 6.50 6.66 6.47 6.53 65.31    Mengetahui


Ketupat, 18 Maret 2012
Kepala SDN Ketupat I


Wali Kelas V


NYOTO , S.Pd. SD


HENDRO FEBRIYANTO HN,S.Or
NIP. 196203021982011008


NIP. 198502082009011005PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RA'AS
SDN KETUPAT I NO.07
Jln. Raya Ketupat Desa Ketupat Kecamatan Ra'as kabupaten Sumenep


DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012


NOMOR NAMA L/P NILAI JUMLAH NILAI KETERANGAN
URUT INDUK PESERTA PAI PKn B.Ind. Mtmtk IPA IPS SBK PJOK B. Mad. B.Ing. NILAI RT-RT
1 2063 94 Moh. Nasir Hamli L 9.00 8.00 7.00 6.00 6.50 7.00 5.50 6.00 6.50 6.00 67.50 7.50  
2 2064 95 Faydlal Ghani L 5.00 5.00 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 6.00 62.00 6.89  
3 2065 96 Mabrika Firdausia P 5.00 6.00 8.00 6.00 6.50 7.00 7.00 7.00 5.50 7.00 65.00 7.22  
4 2066 97 Zahratul Jannah P 7.00 6.00 5.00 5.50 6.00 6.50 6.50 7.00 7.50 7.00 64.00 7.11  
5 2067 98 Kholilur Rahman L 5.00 6.00 8.50 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00 6.00 6.00 65.50 7.28  
6 2068 99 Siti Julaida P 8.00 7.00 6.00 6.50 7.00 7.00 5.50 6.00 6.00 6.00 65.00 7.22  
7 2069 100 Nur Rahman L 8.00 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 6.00 6.00 7.00 67.00 7.44  
8 2070 101 Nanda Putra Sasmita L 8.00 8.00 7.00 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00 6.00 7.00 69.00 7.67  
9 2071 102 Khalil  L 5.00 5.00 5.50 6.00 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 6.00 60.00 6.67  
10 2072 103 Nur Jannah P 9.00 8.50 7.00 7.00 8.00 6.00 6.50 7.00 7.00 6.00 72.00 8.00 I
11 2073 104 Badrus Syamsi L 8.00 5.00 7.00 7.00 5.00 5.50 6.00 6.50 6.00 7.00 63.00 7.00  
12 2074 105 Sulthoni L 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 6.00 66.50 7.39  
13 2075 106 Raudatul Jannah P 5.00 5.00 6.00 7.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00 62.00 6.89  
14 2076 107 Ningsih Sahira P 5.00 6.00 6.50 7.00 5.50 6.00 5.00 6.50 7.00 7.00 61.50 6.83  
15 2077 108 Masdari L 5.00 5.50 6.00 5.00 7.00 7.00 8.00 6.00 6.50 7.00 63.00 7.00  
16 2078 109 Iskama P 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 5.00 5.50 6.00 6.50 64.00 7.11  
17 2079 110 Reza  Nur Imama P 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 8.50 7.00 7.00 6.50 70.50 7.83 II
18 2081 111 Imam Sarwani L 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 69.50 7.72 III
                                   
JUMLAH KUMOLATIF   119.00 113.00 119.00 116.50 118.50 119.50 118.50 118.00 117.00 118.00 1177.00    
NILAI RATA-RATA KELAS   6.61 6.28 6.61 6.47 6.58 6.64 6.58 6.56 6.50 6.56 65.39    Mengetahui


Ketupat, 18 Maret 2012
Kepala SDN Ketupat I


Wali Kelas VI


NYOTO , S.Pd. SD


ABDUR RAHMAN, S.Pd.SD
NIP. 196203021982011008


NIP. 19720314 2009 011 007

Tidak ada komentar:

Posting Komentar